viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu cảm nhận của em sau khI học xong bài “sông núi nước Nam”và “Phò gá về kinh” HAI BÀI GHÉP VÀO NHAU THÀNH MỘT DOẠN VĂN NH

By Piper

viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu cảm nhận của em sau khI học xong bài “sông núi nước Nam”và “Phò gá về kinh”
HAI BÀI GHÉP VÀO NHAU THÀNH MỘT DOẠN VĂN NHÉ
AI LÀM HƠN 5 CÂU VÀ HAY THÌ MÌNH SẼ CHO 5 SAO
NOT MẠNG,MÌNH SẼ BÁO CÁO ĐÓ

0 bình luận về “viết đoạn văn khoảng 5 câu nêu cảm nhận của em sau khI học xong bài “sông núi nước Nam”và “Phò gá về kinh” HAI BÀI GHÉP VÀO NHAU THÀNH MỘT DOẠN VĂN NH”

  1. sau khi em học về bài SÔNG NÚI NC NAM và PHÓ GIÁ VỀ KINH thì cảm nhận của em là bt về Lịch SỬ của VN và truyền thống của cha ông. Họ ko bao h từ bỏ, quyết tâm bảo vệ đất nc tới cùng ý chí kiên cường. Nhắc nhở toàn dân ra sức cố gắng và nỗ lực xây dựng đất nc thì Non sông mới tồn tại đc mãi mãi. Khẳng định như 1 lời tuyên ngôn, nc ĐẠI VIỆT có chủ quyền riêng và độc lập. Thể hiện niềm tin chiến thắng và cuộc chiến chinh nghĩa để bảo vệ nước. Qua đó em học đc tính quyết tâm, có ý chí mới giúp ích cho đất nc. 

    Trả lời
  2. Bài “Sông núi nước Nam” và bài ” Phò giá về kinh” với giọng nói hào hùng, đanh thép và rắn rỏi. Bài thơ đã khẳng định được rằng nước nam là của người nam, đây là một chân lí và là sự thật hiển nhiên không ai có thể chối bỏ. Vì vậy những ai muốn cố ý xâm phạm sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Bài thơ giúp ta khẳng định chủ quyền của dân tộc.Cha ông ta đã có công xây dụng và bảo vệ đất nước thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm hcọ tập tốt để sau này góp 1 phần nào đó trong sự nghiệp phát triển đất nước

    Trả lời

Viết một bình luận