Viết đoạn văn lí giải tại sao bức tranh anh trai tôi của Kiều Phương trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh lại đạt giải nhất trong kì

Photo of author

By Adalynn

Viết đoạn văn lí giải tại sao bức tranh anh trai tôi của Kiều Phương trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh lại đạt giải nhất trong kì thi vẽ tranh trại hè Quốc tế?
Leave a Comment