Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên -Mở đoạn : Ngoại hình Tính cách

By Quinn

Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên
-Mở đoạn : Ngoại hình
Tính cách ( hành động, thái độ )
Bài học đường đời đầu tiên ( hành động, thái độ sau khi Dế Choắt chết)
Viết một bình luận