Giải pt √3sin2x trên cos2x-1=0 Giải hộ mk vs ạ

By Ximena

Giải pt
√3sin2x trên cos2x-1=0
Giải hộ mk vs ạ

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận