Viết một đoạn văn ngắn về “các cuộc khởi nghĩa chống Bắc Thuộc và chủ quyền dân tộc”. Yêu cầu: chữ rõ ràng, đẹp; đoạn văn hay; trình bày dễ đọc, dễ hi

By Melody

Viết một đoạn văn ngắn về “các cuộc khởi nghĩa chống Bắc Thuộc và chủ quyền dân tộc”.
Yêu cầu: chữ rõ ràng, đẹp; đoạn văn hay; trình bày dễ đọc, dễ hiểu; ko chép mạng; ko spam; ko vi phạm luật của Hoidap247.
Chúc các bạn thi tốt! Cảm ơn!
Mong các bạn giúp, mình cần gấp!!!!

0 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn về “các cuộc khởi nghĩa chống Bắc Thuộc và chủ quyền dân tộc”. Yêu cầu: chữ rõ ràng, đẹp; đoạn văn hay; trình bày dễ đọc, dễ hi”

 1. * Thời Bắc thuộc có những cuộc khởi nghĩa là:- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40).- Khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248).- Khởi nghĩa Lý Bí (năm 542). – Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905). – Triệu Quang Phục giành độc lập (năm 550).- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722).- Khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776- 794).   – Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất (năm 930- 931) của Dương Đình Nghệ.

  – Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) của Ngô Quyền.

  * Ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa đó:

  Đây là những cuộc kháng chiến tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc đã nói lên tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cha ông trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược các triều đại phong kiến phương Bắc để giành chủ quyền dân tộc và kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) đã khẳng định nền độc lập hoàn toàn của dân tộc.

  – Xin hay nhất về nhóm ạ

  Trả lời

Viết một bình luận