Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa (ghi rõ điều kiền phản ứng, nếu có): a) CaCO3, CaO, CaC2, C2H2, C2H4, C2H6, CO2, CO b) C2H6, C2H5Cl, C

By Maria

Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa (ghi rõ điều kiền phản
ứng, nếu có):
a) CaCO3, CaO, CaC2, C2H2, C2H4, C2H6, CO2, CO
b) C2H6, C2H5Cl, C2H4, C2H4Br2, C2H4(OH)2
c) A,l AlCl3, Al(OH)3, Al2O3Al4C3, CH4, C2H2, C6H6, C6H5CH3, C6H5COOK

0 bình luận về “Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa (ghi rõ điều kiền phản ứng, nếu có): a) CaCO3, CaO, CaC2, C2H2, C2H4, C2H6, CO2, CO b) C2H6, C2H5Cl, C”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  CaCO3 -> CaO + CO2

  CaO + C -> CaC2 + CO

  CaC2 + 2H2O -> C2H2 + Ca(OH)2

  C2H2 + 2H2 -> C2H4

  C2H4 + H2 -> C2H6

  2C2H6 + 7O2 -> 4CO2 + 6H2O

  CO2 + C -> 2CO

  b)

  C2H6 + Cl2 -> C2H5Cl + HCl

  C2H5Cl -> C2H4 + HCl

  C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

  *PT cuối câu b) ko xảy ra được

  c)

  2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3

  AlCl3 + 3NaOH -> Al(OH)3 + 3NaCl

  2Al(OH)3 -> Al2O3 + 3H2O

  2Al2O3 + 9C -> Al4C3 + 6CO

  Al4C3 + 12H2O -> 4Al(OH)3 + 3CH4

  2CH4 -> C2H2 + 2H2

  3C2H2 -> C6H6

  C6H6 + CH3Cl -> C6H5CH3 + HCl

  C6H5CH3 + 2KMnO4 -> H2O + KOH + 2MnO2 + C6H5COOK

  Trả lời

Viết một bình luận