Viết pt điện li của các chất sau – koh -hno3 – bacl2

Photo of author

By Melody

Viết pt điện li của các chất sau
– koh
-hno3
– bacl2

0 bình luận về “Viết pt điện li của các chất sau – koh -hno3 – bacl2”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  KOH —> K+ + OH-

  HNO3 —> H+ + NO3-

  BaCl2 —> Ba2+ + 2Cl-

   

Viết một bình luận