Viết số phức z có phần thực bằng 1/2, phần ảo bằng – √3/2.

Photo of author

By Allison

Viết số phức z có phần thực bằng 1/2, phần ảo bằng – √3/2.

0 bình luận về “Viết số phức z có phần thực bằng 1/2, phần ảo bằng – √3/2.”

  1. Đáp án:Số phức đó là Z

     

    Giải thích các bước giải:

     

Viết một bình luận