mọi người giúp em bài này với một kim đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều . Tính tóc độ dài và tốc

Photo of author

By Arya

mọi người giúp em bài này với
một kim đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều .
Tính tóc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim
(vật lý 10 ạ bài 5 chuyển động tròn đều)
Leave a Comment