Virus khác với cơ thể sống khác ở những điểm nào? Virus thực vật xâm nhập vào tế bào thực vật bằng những con đường nào?

Photo of author

By Ximena

Virus khác với cơ thể sống khác ở những điểm nào? Virus thực vật xâm nhập vào tế bào thực vật bằng những con đường nào?

0 bình luận về “Virus khác với cơ thể sống khác ở những điểm nào? Virus thực vật xâm nhập vào tế bào thực vật bằng những con đường nào?”

 1. Virut khác với cơ thể sống ở những điểm: 

  – Virut không có cấu tạo tế bào hoàn chỉnh chỉ có lõi là ARN và lớp vỏ là protein không có lớp màng photpholipit bao bọc 

  – Virut không có khả năng tự tổng hợp các chất cho tế bào.

  – Virut không có khả năng sống độc lập ngoài môi trường nên chúng kí sinh nội bào bắt buộc

  – Virut không có khả năng tự tăng kích thước, không có khả năng di chuyển.

  Virut thực vật tự nó không xâm nhập được vào tế bào, vì tế bào có thành dày cấu tạo từ Xenlulôzơ. Virut chỉ xâm nhập được vào tế bào nhờ côn trùng, nhờ các vết sây xước do dụng cụ, nhờ giun (tuyến trùng) hoặc nhờ nấm. Khi ở trong tế bào, chúng nhân lên rồi truyền sang tế bào khác qua cầu sinh chất nối giữa các tế bào thực vật để lan ra khắp cây. Virut thực vật lan truyền nhờ côn trùng và nhờ gió. Cách xâm nhập này khác với cách của phagơ hay virut động vật.

Viết một bình luận