với x là số nguyên khác 4 tìm giá trị lớn nhất của biểu thức cẵn+1/ căn x-2

Photo of author

By Gabriella

với x là số nguyên khác 4
tìm giá trị lớn nhất của biểu thức cẵn+1/ căn x-2

0 bình luận về “với x là số nguyên khác 4 tìm giá trị lớn nhất của biểu thức cẵn+1/ căn x-2”

 1. Đáp án:

  \(Max =  – \dfrac{1}{2}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  DK:x \ge 0;x \ne 4\\
  \dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{\sqrt x  – 2}} = \dfrac{{\sqrt x  – 2 + 3}}{{\sqrt x  – 2}}\\
   = 1 + \dfrac{3}{{\sqrt x  – 2}}\\
  Do:\sqrt x  \ge 0\forall x \ge 0\\
   \to \sqrt x  – 2 \ge  – 2\\
   \to \dfrac{3}{{\sqrt x  – 2}} \le  – \dfrac{3}{2}\\
   \to 1 + \dfrac{3}{{\sqrt x  – 2}} \le  – \dfrac{1}{2}\\
   \to Max =  – \dfrac{1}{2}\\
   \Leftrightarrow x = 0
  \end{array}\)

Viết một bình luận