Vua le thanh tong da cho ban hanh bo luat gi? Hay neu noi dung cua bo luat do

Photo of author

By Quinn

Vua le thanh tong da cho ban hanh bo luat gi? Hay neu noi dung cua bo luat do

0 bình luận về “Vua le thanh tong da cho ban hanh bo luat gi? Hay neu noi dung cua bo luat do”

 1. Vua Lê Thánh Tông dã cho ban hành bộ luật Hồng Đức

  Nội dung

  • Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ
  • Bảo vệ chủ quyền quốc gia
  • Khuyến khích phát triển kinh tế
  • Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  • Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

Viết một bình luận