what’s your daily routine ?write a short article (30-40 words)for an international school magazine làm nhanh nha

By Clara

what’s your daily routine ?write a short article (30-40 words)for an international school magazine
làm nhanh nha

0 bình luận về “what’s your daily routine ?write a short article (30-40 words)for an international school magazine làm nhanh nha”

 1. =>Mời bạn tham khảo nha

  @TEAM I LOVE YOU

  ———->Done by duongthaibao<———-

  Using the air conditioner too much reduces the relative humidity in the room, contributing to dry eyes, which in the long run can lead to vision impairment by damaging the front surface of the eye, according to Best Life.According to a 2019 study published in the International Journal of Ophthalmology, rubbing your eyes too hard or too often can actually damage your eyes by inducing keratoconus.

  =>CHÚC BẠN HỌC THẬT TỐT NHA

  LÀM ƠN CHO MIK XIN CTLH VS Ạ PLEASEEEEEE

  Trả lời
 2. Every morning when I wake up, I always have a habit of brushing my teeth and cleaning my face and eating breakfast to start the day.  After lessons at school, I used to go golf and after golf I went home to help my parents with housework.  I cook rice and cook food.  In the evening I revise a new lesson to prepare for the next day.  On weekends, I always open books to read and hang out around the neighborhood, but I don’t forget to do homework.  Those habits have helped me to be more successful in all jobs.

  Dịch:

  Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn có thói quen đánh răng lau mặt và ăn sáng để bắt đầu một ngày mới. Sau những tiết học ở trường, tôi thường đi đánh gôn và sau khi đánh gôn tôi về nhà phụ bố mẹ làm việc nhà. Tôi nấu cơm và nấu thức ăn. Đến tối tôi lại ôn bài mới để chuẩn bị cho hôm sau. Những ngày cuối tuần thì tôi luôn mở sách ra đọc và đi chơi xung quanh hàng xóm nhưng cũng không quên làm viếc nhà. Những thói quen đó đã giúp tôi thành công hơn trong mọi công việc.

  Học tốt. Nocopy.

  Trả lời

Viết một bình luận