Mn giúp mình với !!1 Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . đẳng thức nào đúng A. S = ab sinC B. bc cos A = b^2 + c^2 – a^2 C. a= R sin

By aikhanh

Mn giúp mình với !!1
Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . đẳng thức nào đúng
A. S = ab sinC
B. bc cos A = b^2 + c^2 – a^2
C. a= R sin A
D. 4ma^2 = 2 ( b^2 + c^2) -a^2

0 bình luận về “Mn giúp mình với !!1 Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c . đẳng thức nào đúng A. S = ab sinC B. bc cos A = b^2 + c^2 – a^2 C. a= R sin”

 1. Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

  a)Diện tích tam giác bằng nửa tích hai cạnh nhân với sin góc giữa hai cạnh đó. Vậy Đáp án A sai

  b) $a^2=b^2+c^2-2bc.cosA$ . Vậy đáp án B sai

  c) $\frac{a}{sin A}=\frac{b}{sin B}=\frac{c}{sin C}$=2R. Vậy C sai

  d).Công thức đường trung tuyến trong tam giác là :

  $m^{2}_a$=$\frac{b^2+c^2}{2}-\frac{a^2}{4}$

  Nhân cả hai vế với 4 ta được đáp án D

  Hoặc loại suy ta vẫn chọn D.

   

  Trả lời

Viết một bình luận