ý nghĩa của chi tiết Từ khi có gương thần nghĩa quân đánh đâu Thắng đấy

Photo of author

By Kinsley

ý nghĩa của chi tiết Từ khi có gương thần nghĩa quân đánh đâu Thắng đấy

0 bình luận về “ý nghĩa của chi tiết Từ khi có gương thần nghĩa quân đánh đâu Thắng đấy”

  1. Gươm thần tìm được dưới biển, chuôi gươm tìm được ở trên rừng thể hiện trên dưới 1 lòng, sự đoàn kết giúp ta đánh thắng giặc ngoại xâm. Thể hiện sức mạnh của đoàn kết.

  2.  gươm thần tìm đc ở dưới biển . chuôi gươm đc tìm ở trên rưng. Biển và rừng hòa hợp lại thành 1 sức mạnh vô biên ko ai đánh lại nổi, nên tù khi có gươm thần nghĩa quaan luôn giành đc chiến thắng vang dội.

               CHÚC BN HỌC TỐT! 

Viết một bình luận