B1: 1 người phải sơn 6 mặt 1 cái thùng bằng tôn hình hộp chữ nhật có tổng số đo 3 chiều là 2,9 mét (sơn cả trong lẫn ngoài). Chiều dài hơn chiều rộng

Photo of author

By Arya

B1: 1 người phải sơn 6 mặt 1 cái thùng bằng tôn hình hộp chữ nhật có tổng số đo 3 chiều là 2,9 mét (sơn cả trong lẫn ngoài). Chiều dài hơn chiều rộng 0,4 mét, chiều rộng hơn chiều cao0,2 mét. Tính phí sơn biết 1 mét khối bằng 10 nghìn
B2: Tìm số gạch để xây một cái thành dài 20 mét, rộng 0,5 mét, cao 2,5 mét với những viên gạch đấy vuông cạnh dài 1 đề xi mét, cao 2 đề xi mét và thể tích mạch hồ chiếm 2,5 mét khối

0 bình luận về “B1: 1 người phải sơn 6 mặt 1 cái thùng bằng tôn hình hộp chữ nhật có tổng số đo 3 chiều là 2,9 mét (sơn cả trong lẫn ngoài). Chiều dài hơn chiều rộng”

 1. Bài 1

  Hiệu giữa Chiều dài và chiều cao là:

  0,4+,2=0,6(m)

  Chiều dài HHCN là:

  (2,9+0,4 + 0,6) :3=1,3(m)

  Chiều rộng HHCN là:

  1,3 -0,4=0,9(m)

  Chiều cao HHCN là:

  0,9 -0,2=0,7(m)

  Diện tích xung quan là:

  (1,3 + 0,9) x 0,7 x 2=3,08(m2)

  Diện tích toàn phần là:
  3,08=(0,9 x 1,3 x 2)=7,2072(m2)

  Phí sơn là:

  10000 x 7,2072=720729(đồng)

  Đáp số: 720729 đồng

  (^3^)(^o^)(@^@)

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1

  Hiệu giữa Chiều dài và chiều cao là:

  0,4+,2=0,6(m)

  Chiều dài HHCN là:

  (2,9+0,4 + 0,6) :3=1,3(m)

  Chiều rộng HHCN là:

  1,3 -0,4=0,9(m)

  Chiều cao HHCN là:

  0,9 -0,2=0,7(m)

  Diện tích xung quan là:

  (1,3 + 0,9) x 0,7 x 2=3,08(m2)

  Diện tích toàn phần là:
  3,08=(0,9 x 1,3 x 2)=7,2072(m2)

  Phí sơn là:

  10000 x 7,2072=720729(đồng)

  Đáp số: 720729 đồng

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Viết một bình luận