Ý nghĩa và giá trị của “Ải Chi Lăng”trong lịch sử và hiện tại.Nêu trong lịch sử và hiện nay mỗi cái ít nhất 2 ý

Photo of author

By Kylie

Ý nghĩa và giá trị của “Ải Chi Lăng”trong lịch sử và hiện tại.Nêu trong lịch sử và hiện nay mỗi cái ít nhất 2 ý

0 bình luận về “Ý nghĩa và giá trị của “Ải Chi Lăng”trong lịch sử và hiện tại.Nêu trong lịch sử và hiện nay mỗi cái ít nhất 2 ý”

 1.  Ngày xưa:

  Từ thời sơ sử, cổ sử Việt Nam, con người đã để lại ở Chi Lăng vết tích của nền văn hóa Bắc Sơn-Mai Pha, với những hang động đẹp và những mảnh rìu đá, mảnh gốm.

  Những năm trước Công nguyên và Công nguyên, lịch sử đã chọn lựa Ải Chi Lăng như một địa danh đặc biệt gắn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh chống các triều đại phong kiến Trung Quốc xâm lược của dân tộc Việt Nam. Ải Chi Lăng đã gắn liền với những hoạt động của các nhà quân sự tài năng như Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi và những thủ lĩnh của xứ Lạng như Phò mã Thân Cảnh Phúc, Thế Lộc, Hoàng Ðại Huề.

  Ngày nay:

  Ải Chi Lăng là Di tích quốc gia, một địa chỉ quan trọng và hấp dẫn để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, về sự dũng cảm, mưu trí của các thế hệ cha ông. 

  Mình chỉ biết vậy thôi có gì sai mong bạn thông cảm.

  Xin hay nhất được khum?

  #harrysieucuteo

 2. Trong lịch sử: đánh dấu di tích lịch sử quan trọng, ý chí độc lập, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và nghệ thuật quân sự của dân tộc., chiến thắng oanh liệt trong lịch sử chống xâm lược của Việt Nam.

  Trong hiện nay:  ải Chi Lăng là Di tích quốc gia, một địa chỉ quan trọng và hấp dẫn để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, về sự dũng cảm, mưu trí của các thế hệ cha ông. 

Viết một bình luận