ý ngĩa vai trò k/niệm của yêu thương con ng giúp mk vs

Photo of author

By Maya

ý ngĩa vai trò k/niệm của yêu thương con ng giúp mk vs

0 bình luận về “ý ngĩa vai trò k/niệm của yêu thương con ng giúp mk vs”

 1. quan tâm đến nọi ng xung quanh

  xây dựng mối quan hệ tốt đệp vs mọi ng 

  tham gia hđ từ thiện

  khái niệm:

  yêu thương con ng là quan tâm , giúp đỡ làm những điều tốt đẹp cho ng khác nhất là lúc khó khăn , hoản loạn 

  biểu hiện:

  hành động: giúp đỡ ng tàn tật

                     chăm sóc ng ốm

                      lm từ thiênl

 2. ý nghĩa :-yêu thương nguuoi khác sẽ dc tôn trọng, giúp đo

  -giup nguoi có thêm suc mạnh đẻ vuot qua khó khăn 

  -là truyền thống quý báu của dân tộc tacanf giu gìn và phát huy

  -lam xã hội lành mạnh , trog sáng ,hạn chế tình trạng bạo luc voi con nguoi

Viết một bình luận