x-x+1/3=2x+1/5 giúp mk với ah đang cần gấp

Photo of author

By Lydia

x-x+1/3=2x+1/5 giúp mk với ah đang cần gấp

0 bình luận về “x-x+1/3=2x+1/5 giúp mk với ah đang cần gấp”

  1. x – x + $\frac{1}{3}$ = 2x + $\frac{1}{5}$ 

    x – x – 2x = $\frac{1}{5}$ -$\frac{1}{3}$ 

    -2x           = $\frac{-2}{15}$ 

        x           = $\frac{1}{15}$ 

     

Viết một bình luận