Một nền nhà có chiều dài 9m4dm chiều rộng 5m6dm được lát gạch hoa là một hình vuông có cạnh 2dm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạch hoa để lát nền nhà biết rằ

Photo of author

By Charlie

Một nền nhà có chiều dài 9m4dm chiều rộng 5m6dm được lát gạch hoa là một hình vuông có cạnh 2dm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạch hoa để lát nền nhà biết rằng khi lát nền nhà người ta chừa đường viền xung quanh rộng 2dm để tráng xi măng màu?

0 bình luận về “Một nền nhà có chiều dài 9m4dm chiều rộng 5m6dm được lát gạch hoa là một hình vuông có cạnh 2dm.Hỏi cần bao nhiêu viên gạch hoa để lát nền nhà biết rằ”

 1.                                                                   Bài Giải

  Đổi : 9m4dm=94dm;5m6dm=56dm

  Diện tích nền nhà hình chữ nhật đó là:

  56×94=5264(dm vuông)

  Diện tích mỗi viên gạch hoa là:

  2× 2 =4(dm vuông )

  Cần số viên gạch hoa để lát nền nhà là :

  5264 : 4 =1316(viên)

                         Đáp số  :1316 viên 

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: đổi 9m4dm bằng 940cm.và5m6dm bằng 560cm.2dm bằng 20cm.

   Ta có:

  Diện tích nền nhà bằng:

  940×560=526400(cm)

  Diện tích 1 viên gạch:

  20cm×4=80cm

  Số gạch cần tìm:

  526400:80=6580 viên

  Đáp số……

Viết một bình luận