1,3/4 ngày… giờ điền số thích hợp vào chỗ chấm

Photo of author

By Julia

1,3/4 ngày… giờ
điền số thích hợp vào chỗ chấm

0 bình luận về “1,3/4 ngày… giờ điền số thích hợp vào chỗ chấm”

  1. Đáp án: 1 ngày = 24 giờ

     1,3/4 ngày = 1,3/4 x 24 = (24 x 1,3) : 4 = 31,2 : 4 = 7,8 (giờ)

    Giải thích các bước giải:

     

Viết một bình luận