1. ΔABC ⊥ A có BC = a AC = b , AC = c , Giải Δvuông biết a) b = 28cm , c = 21cm b) a=10cm , b=6cm c) c=3,8cm , góc B =51 độ d) a=11a , góc

By Serenity

1. ΔABC ⊥ A có BC = a
AC = b , AC = c , Giải Δvuông biết
a) b = 28cm , c = 21cm
b) a=10cm , b=6cm
c) c=3,8cm , góc B =51 độ
d) a=11a , góc C = 60 độ
e) b=5,1 độ , góc C bằng 30 độ
g) c=10cm , góc C = 45 độ
h) a=17cm , b=8cm
i) b=12cm , c = 7cm
ai làm được tất mình sẽ vote 5 sao + cám ơn ạ <3
Viết một bình luận