1. Bác Hoà gửi tiết kiệm với lãi xuất là 6% và mỗi tháng nhận được 150000 đồng tiền lãi. Hỏi bác Hoà đã gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền? Mong các b

Photo of author

By Adeline

1. Bác Hoà gửi tiết kiệm với lãi xuất là 6% và mỗi tháng nhận được 150000 đồng tiền lãi. Hỏi bác Hoà đã gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền?
Mong các bn giúp đỡ (灬♥ω♥灬)

0 bình luận về “1. Bác Hoà gửi tiết kiệm với lãi xuất là 6% và mỗi tháng nhận được 150000 đồng tiền lãi. Hỏi bác Hoà đã gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền? Mong các b”

 1.                    Giải:

  Số tiền bác Hòa đã gửi tiết kiệm là :

   150000 : 6% = 2500000 (đồng)

       Đáp số : 2500000 đồng.

  ~chúc bạn học tốt~

   

 2. bác Hoà đã gửi tiết kiệm bao nhiêu tiền là:

  150000 : 6%=2500000 (đồng)

           đáp số: 2500000 đồng

Viết một bình luận