1.Bài hc bản thân qua 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên. 2.Nêu tóm tắt những biện pháp cải cách của Hồ Qúy Ly Theo em, những tu tưởng cải cách

Photo of author

By Maya

1.Bài hc bản thân qua 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
2.Nêu tóm tắt những biện pháp cải cách của Hồ Qúy Ly
Theo em, những tu tưởng cải cách của Hồ Qúy Ly có ý nghia gì trong công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay?

0 bình luận về “1.Bài hc bản thân qua 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên. 2.Nêu tóm tắt những biện pháp cải cách của Hồ Qúy Ly Theo em, những tu tưởng cải cách”

 1. 1) Bài hc của em qua 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên: luôn tin tưởng vào dân, dựa vào dân để đánh giặc, luôn tạo ra khối đại đoàn kết dân tộc.

  2)*Biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly:

  -Về chính trị:

  +Cải tổ hàng ngũ võ quan.

  +Đổi tên một số đơn vị hành chính.

  +Quy định cụ thể nhiệm vụ của bộ máy chính quyền.

  -Về kinh tế-tài chính:

  +Ban hành chính sách hạn điền.

  +Định lại thuế đinh, thuế ruộng.

  -Về xã hội:

  +Ban hành chính sách hạn nô.

  -Về văn hóa-giáo dục:

  +Cho dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua, phi tần, cung nữ.

  +Sửa đổi chế độ thi cử.

  -Về quân sự:

  +Tăng cường củng cố quân sự quốc phòng.

  +Chế tạo vũ khí, đóng thuyền lớn.

  *Những tu tưởng cải cách của Hồ Quý Ly có ý nghĩa làm tăng cường những luật lệ, phép nước hợp lí để dễ dàng đổi mới đất nước giàu mạnh hơn.

Viết một bình luận