1 Có hai ống nghiệm cùng chứa một dd Hcl người ta làm thí nghiệm như sau -Cho ống thí nghiệm (1) a gam kim loại kẽm thu được V1 lít khí Hđro -Cho vào

By Sadie

1 Có hai ống nghiệm cùng chứa một dd Hcl người ta làm thí nghiệm như sau
-Cho ống thí nghiệm (1) a gam kim loại kẽm thu được V1 lít khí Hđro
-Cho vào ống nghiệm (2)a gam kim loại magie thu được V2 lít khí Hiđro(Biết lượng Hcl ở hai ống thí nghiệm đủ để pư hết kim loại,các thể tích đo ở đktc)Ta có
a)V1=V2 b)V1>V2 c)V1,, { "@context": "https://schema.org", "@type": "QAPage", "mainEntity": { "@type": "Question", "name": " 1 Có hai ống nghiệm cùng chứa một dd Hcl người ta làm thí nghiệm như sau -Cho ống thí nghiệm (1) a gam kim loại kẽm thu được V1 lít khí Hđro -Cho vào", "text": "1 Có hai ống nghiệm cùng chứa một dd Hcl người ta làm thí nghiệm như sau -Cho ống thí nghiệm (1) a gam kim loại kẽm thu được V1 lít khí Hđro -Cho vào ống nghiệm (2)a gam kim loại magie thu được V2 lít khí Hiđro(Biết lượng Hcl ở hai ống thí nghiệm đủ để pư hết kim loại,các thể tích đo ở đktc)Ta có a)V1=V2 b)V1>V2 c)V1,,

0 bình luận về “1 Có hai ống nghiệm cùng chứa một dd Hcl người ta làm thí nghiệm như sau -Cho ống thí nghiệm (1) a gam kim loại kẽm thu được V1 lít khí Hđro -Cho vào”

 1. Đáp án:

   c

  Giải thích các bước giải:

   Zn + 2HCl –> ZnCl2 + H2

  Mg + 2HCl –> MgCl2 + H2

  nZn=a/65 mol =nH2 -> V1=a/65 .22,4=112a/325

  nMg=a/24 =nH2 -> V2=a/24 .22,4=14a/15

  Vì 14V/15 >112a/325 -> V2 >V1

  Trả lời

Viết một bình luận