1 cửa hàng xăng có 28 000 lít xăng Tuần 1 cửa hàng bán được 48% lít xăng Tuần 2 bán được gấp đôi tuần 1 Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng ?

By Skylar

1 cửa hàng xăng có 28 000 lít xăng
Tuần 1 cửa hàng bán được 48% lít xăng
Tuần 2 bán được gấp đôi tuần 1
Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng ?

0 bình luận về “1 cửa hàng xăng có 28 000 lít xăng Tuần 1 cửa hàng bán được 48% lít xăng Tuần 2 bán được gấp đôi tuần 1 Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng ?”

 1. Đáp án: 1120 lít xăng.

  Giải thích các bước giải:

  Tuần 1 bán được là:

  28 000 : 100 x 48 = 13 440 (l)

  Tuần 2 bán được là:

  13 440 x 2 = 26 880 (l)

  Cửa hàng còn lại số lít xăng là:

  28 000 – 26 880 = 1120 (l)

  Đáp số: 1120 lít xăng.

  Xin hay nhất!

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Tuần 1 bán được số l xăng là:

  `28 000 : 100 . 48 = 13440(l)`

  Tuần 2 bán được số l xăng là:

  `13 440 . 2 = 26 880(l)`

  Cửa hàng còn lại số lít xăng là:

  `28 000 – 26 880 = 1120(l)`

  Đ/s : `1120l.`

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận