1 hình hộp chữ nhật có CD 20dm, CR 1,5m và CC là 12dm, tính : a) S xung quanh b) S toàn phần c) Thể tích Chúc các bạn thi tốt !

By Maya

1 hình hộp chữ nhật có CD 20dm, CR 1,5m và CC là 12dm, tính :
a) S xung quanh
b) S toàn phần
c) Thể tích
Chúc các bạn thi tốt !

0 bình luận về “1 hình hộp chữ nhật có CD 20dm, CR 1,5m và CC là 12dm, tính : a) S xung quanh b) S toàn phần c) Thể tích Chúc các bạn thi tốt !”

 1. Đáp án:a,840dm2

  b)1008dm2

  c)3600dm2

   

   

  Giải thích các bước giải:

  a, s xq hình hộp cn là :

  đổi1,5m=15dm

  2x12x(20+15)=840(dm2)

  b)s tp hình hộp cn là :

  408+2x20x15=1008(dm2)

  c)thể tích hình hộp cn là :

  20x15x12=3600(dm2)

  đáp số:a:840dm2

              b:1008dm2   c,3600(dm2)

  Trả lời
 2. a) s xq hình hộp cn là :

  1,5m=15dm

  2x12x(20+15)=408(dm2)

  b)s tp hình hộp cn là :

  408+2x20x15=1008(dm2)

  c)thể tích hình hộp cn là :

  20x15x12=3600(dm2)

   

  Trả lời

Viết một bình luận