1 hình thang có hiệu độ dài 2 đáy là 124cm. Đáy nhỏ bằng 1/5 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 127cm thì được hình thang mới có diện tích hơn di

By Maya

1 hình thang có hiệu độ dài 2 đáy là 124cm. Đáy nhỏ bằng 1/5 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 127cm thì được hình thang mới có diện tích hơn diện tích ban đầu là 126cm2 . Tính diện tích ban đầu

0 bình luận về “1 hình thang có hiệu độ dài 2 đáy là 124cm. Đáy nhỏ bằng 1/5 đáy lớn . Người ta mở rộng đáy lớn thêm 127cm thì được hình thang mới có diện tích hơn di”

 1. `#Kenshiro`

   Đáy bé là :

  `124 : ( 5 – 1 ) xx 1 = 31 (cm)`

  Đáy lớn là :

  `124 : ( 5 – 1 ) xx 5 = 155 (cm)`

  Chiều cao là :

  `216 xx 2 : 12 = 36 (cm)`

  Diện tích ban đầu là :

  `( 155 + 31 ) xx 36 : 2 = 3348 (cm^2)`

           Đáp số : `3348 cm^2`

  Trả lời
 2. Đáy nhỏ của hình thang là:

         `124 : (5 – 1) xx 1 = 31 (cm)`

  Đáy lớn của hình thang là:

         `31 xx 5 = 155 (cm)`

  Chiều cao của hình thang là:

          `216 xx 2 : 12 = 36 (cm)`

  Diện tích hình thang ban đầu là:

       `(31 + 155) xx 36 : 2 = 3348 (cm²)`

                                                Đáp số: 3348 cm²

  mik thấy đề bài sai nên có sửa: 

  126 → 216

  127→ 12 nhá

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm