Cho 32 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2 O3 tác dụng vừa đủ với 11,2 lít khí H2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được sau phản ứng là A: 31 (g).

By Peyton

Cho 32 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2 O3 tác dụng vừa đủ với 11,2 lít khí H2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được sau phản ứng là

A:
31 (g).
B:
23 (g).
C:
24 (g).
D:
16 (g).

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận