1 người thợ gò 1 cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm và chiều 9 dm.Tính diện tích tôn để dùng làm thùng

Photo of author

By Adeline

1 người thợ gò 1 cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm và chiều 9 dm.Tính diện tích tôn để dùng làm thùng [ không tính mép hàn ]

0 bình luận về “1 người thợ gò 1 cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 4 dm và chiều 9 dm.Tính diện tích tôn để dùng làm thùng”

 1. Đáp án:

  204 dm²

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích xung quanh thùng tôn là:

             ( 6 + 4 ) x 2 x 9 = 180 ( dm² )

  Diện tích hai mặt đáy là:

             6 x 4 = 24 ( dm² )

  Diện tích tôn dùng làm thùng là:

             180 + 24 = 204 ( dm² )

                   Đáp số: 204 dm²

 2. Xin chào,bạn tham khảo bài dưới nhé^^

  Diện tích của thùng tôn đó là:

           (6 + 4) x 2 x 9 = 180 (dm2)

  Diện tích đáy thùng tôn đó là:

             6 x 4 = 24 (dm2)

  Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là:

             180 + 24 = 204 (dm2)

                            Đáp số:  204dm2

   

Viết một bình luận