1, tổng số hạt cơ bản ( p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điên là 33 hạt . Xác định số

Photo of author

By Allison

1, tổng số hạt cơ bản ( p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điên là 33 hạt . Xác định số hạt mỗi loại và số khối của X . viết kí hiệu hóa học của X

0 bình luận về “1, tổng số hạt cơ bản ( p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điên là 33 hạt . Xác định số”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   tổng hạt cơ bản trong ngtu là 155 => 2p+n=155 (1)

  số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 33 => 2p-n= 33 (2) 

  từ (1) (2) => p=47 và n =61 

  => p=e=47 ; n=61 

  A= p+n = 47+61 =108 

  KHHH   108 Ag   ( Ag viết giữa 2 số nha )

               47 

 2. Theo đề bài, ta có: p+n+e=155

  mà p=e ⇒2p+n=155 (1)

  Ta có: 2p-n=33 ⇒n=2p-33 (2)

  Thay (2) vào (1) ta được:

  2p+2p-33=155

  ⇒p=e=47

  ⇒n=155-2.47=61

  A=p+n=47+61=108 (Ag)

  Vậy nguyên tử X có số n=61 và p=e=47

  Vì A=108 nên nguyên tử A thuộc nguyên tố Bạc (Ag).

   

Viết một bình luận