1, tổng số hạt cơ bản ( p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điên là 33 hạt . Xác định số

By Allison

1, tổng số hạt cơ bản ( p,n,e) trong nguyên tử nguyên tố X là 155 , trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điên là 33 hạt . Xác định số hạt mỗi loại và số khối của X . viết kí hiệu hóa học của X
Viết một bình luận