(1) Việc dùng chữ “đế” mà ko dùng chữ “vương” ở câu thơ thứ nhất của bài thơ cho thấy điều gì trong ý thức về dân tộc của người Việt Nam ngay từ thế k

Photo of author

By Harper

(1) Việc dùng chữ “đế” mà ko dùng chữ “vương” ở câu thơ thứ nhất của bài thơ cho thấy điều gì trong ý thức về dân tộc của người Việt Nam ngay từ thế kỉ XI ?
(2) Cách nói “Chúng mày….chuốc lấy bại vong” (thủ bại) có gì khác với cách nói “Chúng mày sẽ bị đánh bại” ? Tác giả bài thơ muốn thế hiện điều gì qua cách nói đó ?
(3) Nhận xét về giọng điệu của bài thơ qua các từ ngữ sau :
– “Tiệt nhiên” (rõ ràng, dứt khoát như thế, ko thể khác)
– “Định phận tại thiên thư” (định phận tại sách trời)
– “Hành khan thủ bại hư” (nhất định sẽ nhìn thấy việc chuốc lấy bại vong)
(4) Bài thơ có đơn thuần chỉ là biểu ý (bày tỏ ý kiến) ko ? Tại sao ? Nếu có biểu cảm (bày tỏ cảm xúc) thì trạng thái biểu cảm là lộ rõ hay ẩn kín ?

0 bình luận về “(1) Việc dùng chữ “đế” mà ko dùng chữ “vương” ở câu thơ thứ nhất của bài thơ cho thấy điều gì trong ý thức về dân tộc của người Việt Nam ngay từ thế k”

 1. 1, 
  Việc dùng chữ ” Đế ” mà không phải chữ ” Vương ” thể hiện được thái độ ngang hàng chứ không kém hơn của người cai quản nước Nam ta với người cai quản của nước Tống , bởi vua phương Bắc luôn luôn cho rằng mình là thiên tử duy nhất nên dùng từ ” đế ” , còn từ ” vương ” thì chỉ người trị vì các nước chư hầu , thấp kém hơn , bé nhỏ hơn .

  ⇒ từ những thế kỉ XI , dân tộc ta đã quyết không đứng dưới người phương Bắc , không cho phép bọn chúng xâm lược quê hương đất nước ta , thái độ ngang hàng từ những câu chữ đến hành động.

  2,

  ” Chúng mày sẽ chuốc lấy bại vong ” thay vì ” Chúng bay sẽ bị đánh bại “
  đã thể hiện ra được sự chắc chắn bị thất bại của bọn chúng chứ không phải là suy nghĩ viển vông . Bởi tình yêu nước của dân ta gắn kết lại với nhau sẽ nhanh chóng đánh bại bọn chúng , giành lại được non sông mấy ngàn năm của chúng ta , ngọn cờ chính nghĩa của chúng ta sẽ không bao giờ đổ xuống .

  3,

  Giọng điệu của bài thơ dứt khoát , mạnh mẽ , chắc chắn , không gì có thể ngăn nổi , trong đó còn thể hiện tinh thần yêu nước mạnh mẽ của dân tộc ta

  4. 

  Bài thơ không hề đơn thuần là bày tỏ ý kiến mà trong đấy còn có những cảm xúc tác giả gửi gắm vào , là cảm xúc căm thù giặc , niềm tin vững mạnh rằng đất nước ta có thể chiến thắng kẻ thù mấy ngàn năm , bảo vệ đất nước đến cùng , quyết chiến đến cùng . Nếu có biểu cảm thì là lộ rõ bởi những tư tưởng có ngay trong từng câu chữ trong từng câu thơ .
  Xin câu trả lời hay nhất và 5 sao ạ !

Viết một bình luận