Ch1: Tìm ví dụ để chứng minh: + O 2 tan được trong nước. + O 2 tan ít trong nước. + Độ tan O 2 giảm dần khi nhiệt độ tăng

By Jasmine

Ch1: Tìm ví dụ để chứng minh:
+ O 2 tan được trong nước.
+ O 2 tan ít trong nước.
+ Độ tan O 2 giảm dần khi nhiệt độ tăng

0 bình luận về “Ch1: Tìm ví dụ để chứng minh: + O 2 tan được trong nước. + O 2 tan ít trong nước. + Độ tan O 2 giảm dần khi nhiệt độ tăng”

  1. Dẫn một thể tích oxi qua nước lạnh dư. Sau khi dẫn khí ra, thể tích giảm 1 phần nhỏ, chứng tỏ oxi có khả năng bị hoà tan bởi nước. Ngoài ra, thể tích oxi hao hụt rất nhỏ nên oxi ít tan trong nước. Nếu thay nước lạnh bằng nước sôi thấy thể tích oxi hẩu như ko giảm, chứng tỏ oxi tan ít hơn khi ở nhiệt độ cao.

    Trả lời

Viết một bình luận