1tinh nhanh 2,25 x 3,75 + 4,25 x 2,25 +2,25 x2 2 điền vào ô trống 8,06ha=…..m2 4/5ha=…..m2

Photo of author

By Eloise

1tinh nhanh
2,25 x 3,75 + 4,25 x 2,25 +2,25 x2
2 điền vào ô trống
8,06ha=…..m2
4/5ha=…..m2

0 bình luận về “1tinh nhanh 2,25 x 3,75 + 4,25 x 2,25 +2,25 x2 2 điền vào ô trống 8,06ha=…..m2 4/5ha=…..m2”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1.

  2,25 x 3,75 + 4,25 x 2,25 +2,25 x2 = 2.25 x ( 3,75 + 4.25 +2 )

                                                         =2.25 x 10 =22.5

  2.

  8,06ha=80600m2

  4/5ha=8000m2

   

 2. Giải thích các bước giải:

  1) $2,25 × 3,75 + 4,25 × 2,25 + 2,25 × 2$

  $= 2,25 × ( 3,75 + 4,25 + 2)$

  $= 2,25 × 10 = 22,5$

  2) $8,06ha = 80600 m2$

      $\frac{4}{5}$ha $= 8000m2$

Viết một bình luận