Nhiệm vụ và vai trò của thành viên không thường trực của hội đông bảo an Liên Hợp Quốc ? cám ơn..

By Aaliyah

Nhiệm vụ và vai trò của thành viên không thường trực của hội đông bảo an Liên Hợp Quốc ?
cám ơn..

0 bình luận về “Nhiệm vụ và vai trò của thành viên không thường trực của hội đông bảo an Liên Hợp Quốc ? cám ơn..”

 1. Vậy vai trò thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là gì? Việt Nam sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ gì với vai trò thành viên không thường trực Hội đồng bảo an?

  Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) là một trong 6 cơ quan chính của LHQ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chấp nhận các thành viên mới vào LHQ và phê chuẩn thay đổi với Hiến chương LHQ.

  Quyền hạn của cơ quan này bao gồm thiết lập các hoạt động gìn giữ hòa bình, các biện pháp trừng phạt quốc tế và chấp nhận hành động quân sự thông qua các nghị quyết.

  Trong khi các cơ quan khác của LHQ chỉ có thể đưa ra các quyết định mang tính khuyến nghị và tạo dư luận thì các quyết định của Hội đồng Bảo an có tính cưỡng chế thực hiện. Tất cả thành viên của LHQ có trách nhiệm tôn trọng và thi hành.

  Vì vậy, HĐBA là cơ quan có quyền lực cao nhất của LHQ.

  Cơ quan này gồm 15 thành viên, trong đó Nga, Anh, Pháp, Trung

  Trả lời
 2. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là một trong 6 cơ quan chính của LHQ.

  – Có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, chấp nhận các thành viên mới vào LHQ và phê chuẩn thay đổi với Hiến chương LHQ.

  – Quyền hạn của cơ quan này bao gồm thiết lập các hoạt động gìn giữ hòa bình, các biện pháp trừng phạt quốc tế và chấp nhận hành động quân sự thông qua các nghị quyết.

  – Trong khi các cơ quan khác của LHQ chỉ có thể đưa ra các quyết định mang tính khuyến nghị và tạo dư luận thì các quyết định của Hội đồng Bảo an có tính cưỡng chế thực hiện. Tất cả thành viên của LHQ có trách nhiệm tôn trọng và thi hành. Vì vậy, Hội đồng Bảo an là cơ quan có thực quyền nhất của Liên Hợp Quốc.

  – Cơ quan này gồm 15 thành viên.

  + Các nước Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ là những ủy viên thường trực.

  + 10 ủy viên không thường trực được chia thành hai nhóm với nhiệm kỳ hai năm xen kẽ nhau, tức mỗi năm có 5 thành viên ra đi để nhường chỗ cho 5 gương mặt mới được bầu.

  – Mỗi thành viên thường trực đều có quyền phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào. Chỉ cần một phiếu phủ quyết cũng đồng nghĩa với việc nghị quyết không được thông qua. Trong khi đó, thành viên không thường trực không có quyền phủ quyết nhưng được quyền tranh luận và bỏ phiếu cho các nghị quyết.

  => Thông qua nhiệm vụ và quyền hạn như trên, có thể => Các thành viên không thường trực hội đồng Bảo an LHQ có vai trò vô cùng quan trọng, giúp duy trì tổ chức LHQ và đảm bảo cho những hoạt động của LHQ thực sự có hiệu quả.

  Trả lời

Viết một bình luận