(2-3x)(7+4x)(x-1) lớn hơn hoặc bằng 0 Chú ý: làm kiểu bảng xét dấu ạ. Mình cảm ơn ^^

Photo of author

By Aubrey

(2-3x)(7+4x)(x-1) lớn hơn hoặc bằng 0
Chú ý: làm kiểu bảng xét dấu ạ. Mình cảm ơn ^^

0 bình luận về “(2-3x)(7+4x)(x-1) lớn hơn hoặc bằng 0 Chú ý: làm kiểu bảng xét dấu ạ. Mình cảm ơn ^^”

 1. Đáp án:

   x≥1

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: (2-3x)(7+4x)(x-1) ≥0

  => Ta có bảng:

   2-3x        ≥0            ≤0            ≤0              ≥0

  7+4x       ≥0              ≤0            ≥0              ≤0

     x-1       ≥0              ≥0            ≤0            ≤0

        x       Loại            Loại          x≥1            Loại

Viết một bình luận