3. Mỗi số: x = 2 ; x = 3 ; x = -1 có phải là một nghiệm của đa thức B(x) = x2 – x – 2 4. Tìm nghiệm của đa thức: Q(y) = 6y – 12

Photo of author

By Kaylee

3. Mỗi số: x = 2 ; x = 3 ; x = -1 có phải là một nghiệm của đa thức
B(x) = x2 – x – 2
4. Tìm nghiệm của đa thức:
Q(y) = 6y – 12

0 bình luận về “3. Mỗi số: x = 2 ; x = 3 ; x = -1 có phải là một nghiệm của đa thức B(x) = x2 – x – 2 4. Tìm nghiệm của đa thức: Q(y) = 6y – 12”

 1. 3.

  tại x=2 ta đc

  B(x)=2*2-2-2=0

  Vậy x=2 là nghiệm của pt

  tại x=3 ta đc

  B(x)=3*3-3-2=4

  Vậy x= 3 ko là nghiệm của pt

  tại x=-1 ta đc

  B(x)=(-1)*(-1)-(-1)-2=0

  Vậy x=-1  là nghiệm của pt

  4.

  ta có:

  Q(y)=6y-12

  <=>12=6Y

  <=>y=2

  Vậy pt có nghiệm  duy nhất y=2

  vote mik 5* +TLHN nha 

 2. Bài 3:

  Thay $x=2$ vào đa thức, ta có:

  $4-2-2=0⇒x=2$ là nghiệm của đa thức 

  Thay $x=3$ vào đa thức, ta có:

  $9-3-2=4\neq0⇒x=3$ không là nghiệm của đa thức 

  Thay $x=-1$ vào đa thức, ta có:

  $1+1-2=0⇒x=-1$ là nghiệm của đa thức 

  Bài 4:

  $6y-12=0⇔6y=12⇔y=2$

  Vậy đa thức $Q(y)$ có nghiệm $y=2$.

   

Viết một bình luận