P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1. So sánh P& 2^51

Photo of author

By Kylie

P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1. So sánh P& 2^51

0 bình luận về “P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1. So sánh P& 2^51”

 1. Đáp án:

  P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1 >P= 2^51

  Giải thích các bước giải:

  P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1

  P2=2^51+2^50+2^49+…+2^3+2^2+2

  P2-P=(2^51+2^50+2^49+…+2^3+2^2+2)-(2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1)

  P=2^51+2-1

  P=2^51+3>P=2^51

  ⇒P=2^50+2^49+2^48+…+2^2+2+1 >P= 2^51

  #Nocopy

  Xin hay nhất

 2. Đáp án: $P < 2^{51}$.

  Giải thích các bước giải:

  $P = 2^{50} + 2^{49} + 2^{48} + … + 2^2 + 2^1$

  $⇔ 2P = 2^{51} + 2^{50} + 2^{49} + … + 2^3 + 2^2$

  $⇔ 2P – P = (2^{51} + 2^{50} + 2^{49} + … + 2^3 + 2^2)-(2^{50} + 2^{49} + 2^{48} + … + 2^2 + 2^1)$

  $⇔ P = 2^{51} – 2$

  $⇒$ $P = 2^{51} – 2 < 2^{51}$.

   

Viết một bình luận