(8/x ² – 16 + 1/ x+4) : 1/x ² – 2x + 8 rút gọn tìm điều kiện xác định ³

By Skylar

(8/x ² – 16 + 1/ x+4) : 1/x ² – 2x + 8
rút gọn
tìm điều kiện xác định ³

0 bình luận về “(8/x ² – 16 + 1/ x+4) : 1/x ² – 2x + 8 rút gọn tìm điều kiện xác định ³”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ĐKXĐ: Đồng thời xảy ra các điều sau:

  1) `x^2-16\ne0⇔x\ne±4.`

  2) `x+4\ne0⇔x\ne-4.`

  3) `x ² – 2x + 8\ne0` (luôn đúng vì `x ² – 2x + 8=(x-1)^2+7>0`)

  Tóm lại ĐKXĐ là `x\ne±4.`

  RÚT GỌN:

  `(8/{x^2-16}+1/{x+4}):1/{x ² – 2x + 8}` 

  `=(8/{(x-4)(x+4)}+{x-4}/{(x-4)(x+4)}):1/{x ² – 2x + 8}`

  `={x+4}/{(x-4)(x+4)}:1/{x ² – 2x + 8}`

  `={1}/{x-4}.(x ² – 2x + 8)={x ² – 2x + 8}/{x-4}.`

  Trả lời

Viết một bình luận