8m2 6cm2 = m2 7km2 4dam2 = dam2 4,7 tấn = hg 12,6 km2 = m2 2134 km =

By Maya

8m2 6cm2 = m2
7km2 4dam2 = dam2
4,7 tấn = hg
12,6 km2 = m2
2134 km = km m
326 g = kg

0 bình luận về “8m2 6cm2 = m2 7km2 4dam2 = dam2 4,7 tấn = hg 12,6 km2 = m2 2134 km =”

 1. 8m2 6cm2 = 8,0006m2

  7km2 4dam2 = 70004dam2

  4,7 tấn = 470000000hg

  12,6km2 = 12600000 m2

  2134km =2km 134 m

  326g = 0, 326 kg

  chúc học tốt ♡》》

  Xin 5☆ và hay nhất ak

   

  Trả lời

Viết một bình luận