Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì

By Audrey

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì

0 bình luận về “Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì”

  1. Đáp án:

    Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm gốc 0 trên trục số. … Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a không thể là số nguyên âm vì |a| luôn không âm. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a có thể là số 0 nếu a = 0.

     

    Trả lời

Viết một bình luận