Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có công thúc :C6H6 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 tạo kết tủa màu v

By Adeline

Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có công thúc :C6H6 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 tạo kết tủa màu vàng nhạt

0 bình luận về “Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có công thúc :C6H6 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 tạo kết tủa màu v”

Viết một bình luận