An viết một số bằng 3/14 của số M . Nhưng do sơ suất nên An đã viết một số bằng 3/4 của số M. Biết hiệu của số mới và số cũ bằng 150 (hoặc 300, tùy mã

Photo of author

By Cora

An viết một số bằng 3/14 của số M . Nhưng do sơ suất nên An đã viết một số bằng 3/4 của số M. Biết hiệu của số mới và số cũ bằng 150 (hoặc 300, tùy mã đề). Tìm M help mình với mình muốn vào trường tốt

0 bình luận về “An viết một số bằng 3/14 của số M . Nhưng do sơ suất nên An đã viết một số bằng 3/4 của số M. Biết hiệu của số mới và số cũ bằng 150 (hoặc 300, tùy mã”

 1. $\frac{3}{4}$số M hơn $\frac{3}{14}$ số M là:

          $\frac{3}{4}-\frac{3}{14}=\frac{15}{28}$ (số M) 

  TH1: Đề bài cho hiệu là 150

  Số M là:

          $150:\frac{15}{28}=280$ 

                        Đáp số: $280$

  TH2: Đề bài cho hiệu là $300$

  Số M là:

          $300:\frac{15}{28}=560$

                       Đáp số: $560$

   

 2.                  Bài giải

  3/4 bé hơn 3/14 là :

  3/4 – 3/14 = 15/28 ( số M )

  Số M là : ( đề bằng 150 )

  150 : 15/28 = ( số M )

  Số M là : ( đề bằng 300 )

  300 : 15/28 = 560 ( số M )

  ( chúc bạn học tốt, tui biết là nó lâu rồi, đề 2014 đúng không ? )

   

Viết một bình luận