-[(-b-c)-(a-c)] ; b-(a-c)-(a-b+c) (rút gọn biểu thức sau)

-[(-b-c)-(a-c)] ; b-(a-c)-(a-b+c) (rút gọn biểu thức sau)

Read more

1 sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đường thẳng có pt sóng tại nguồn O: u0=Asin(2pit/T).1 chất điểm M cách nguồn O = 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 có li

1 sóng cơ lan truyền dọc theo 1 đường thẳng ...

Read more

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm ,chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm giải giúp mình bài này với ạ

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ...

Read more

Part 9 You cannot be at the railway station when you fathwr arrives there You friend is going to meet him for you Write a note to your friend. Say :

Part 9 You cannot be at the railway station when ...

Read more

mọi người giúp em bài này với một kim đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều . Tính tóc độ dài và tốc

mọi người giúp em bài này với một kim đồng ...

Read more

Bài 1:em hãy tóm tắt sự việc chính trong câu chuyện bánh chưng, bánh giầy A’ em hãy soạn bài theo sự việc chính Bài 2: em hạt tóm tắt sự việc chính t

Bài 1:em hãy tóm tắt sự việc chính trong câu ...

Read more

He (3) (play)_____basketball and he (4) (go/ skateboard) _______quite a lot

He (3) (play)_____basketball and he (4) (go/ skateboard) _______quite a ...

Read more

Hai điện trở R1=10 ôm, R2=20 ôm mắc nối tiếp vào nguồn điện 60V lí tưởng. Hiệu điện thế hai đầu R2 là bao nhiêu?

Hai điện trở R1=10 ôm, R2=20 ôm mắc nối tiếp ...

Read more

(Dàn ý) – Chỉ ra biểu hiện yêu nước và biểu hiện nhân đạo của Hồ Chí Minh trong bản” Tuyên nhôn độc lập”. Ai biết giúp mình với ạ , mình cảm ơn nhiều

(Dàn ý) – Chỉ ra biểu hiện yêu nước và ...

Read more

em cho 5sao nè , các anh chị giúp em vs tính tích các đơn thức sau r tìm bậc của đơn thức thu được a/-1/3 x ²y và 2xy ³c b/1/4 x ³y và -2x ³y∧5 c/4xy

em cho 5sao nè , các anh chị giúp em ...

Read more