Bài 1:em hãy tóm tắt sự việc chính trong câu chuyện bánh chưng, bánh giầy A’ em hãy soạn bài theo sự việc chính Bài 2: em hạt tóm tắt sự việc chính t

Photo of author

By Arya

Bài 1:em hãy tóm tắt sự việc chính trong câu chuyện bánh chưng, bánh giầy
A’ em hãy soạn bài theo sự việc chính
Bài 2: em hạt tóm tắt sự việc chính trong câu chuyện Thánh Gióng.
A”em hay soạn theo sự việc chính
Bài 3: em hãy tóm tắt sự việc chính trong câu chuyện Sơn Tinh, thủy tinh
A”em hạt soạn theo sự việc chính
Bài 4: em hãy tóm tắt sự việc chính trong câu chuyện Sự Tích hồ gươm
A” em hãy soạn theo sự việc chính
Các bn nhớ giúp mình nha
Mình cho hết điểm của mình luôn
Leave a Comment