Bài 1: Người ta dùng một Pa lăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa một vật có khối lượng m = 0,3 tấn lên độ cao 1,5 m. Xác định lực kéo

Photo of author

By Peyton

Bài 1: Người ta dùng một Pa lăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa một vật có khối lượng m = 0,3 tấn lên độ cao 1,5 m. Xác định lực kéo và quãng đường sợi dây phải đi.
Bài 2: Người ta đổ nửa kg đường vào trong bình chia độ đựng 2 lít nước. Sau khi hòa tan hết, mực nước đường trong bình chia độ tăng thêm 50 cm3. Hỏi trọng lượng riêng của nước đường là bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
Bài 3: Dùng một mặt phẳng nghiêng để nâng một vật nặng 100kg lên cao 2m một người phải kéo một lực có độ lớn ít nhất là 500N. Hãy so sánh lực cần phải kéo vật khi dùng mặt phẳng nghiêng và khi không dùng mặt phẳng nghiêng. Trường hợp nào phải dùng lực lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

0 bình luận về “Bài 1: Người ta dùng một Pa lăng gồm 1 ròng rọc cố định và 3 ròng rọc động để đưa một vật có khối lượng m = 0,3 tấn lên độ cao 1,5 m. Xác định lực kéo”

 1. Đáp án:

  Bài 1:Vì Pa lăng có 3 ròng rọc động nên sẽ lợi 8 lần về lực và thiệt 8 lần về đường đi

  Lực cần kéo là: F=P/8=10.300/8=375N

  Quãng đường sợi dây đi là: s=8h=8.1,5=12m

  Bài 2:Khối lượng nước là:

  \[m = DV = 1000.0,002 = 2kg\]

  Thể tích nước đường là

  \[V = 0,002 + 0,00005 = 0,00205{m^3}\]

  Trọng lượng riêng nước đường là:

  \[{D_{nd}} = \frac{m}{V} = \frac{{2 + 0,5}}{{0,00205}} = 1219,5kg/{m^3} \Rightarrow {d_{nd}} = 10{D_{nd}} = 12195N/{m^3}\]

  Bài 3:Khi không dùng thì lực cần tác dụng là F=P=10m=1000N

  Khi dùng mặt phẳng nghiêng thì lực cần tác dụng là F=500N

  Dùng mặt phẳng nghiêng sẽ dùng lực ít hơn và ít hơn 2 lần.

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì Pa lăng có 3 ròng rọc động nên sẽ lợi 8 lần và thiệt 8 lần về đường đi.

        Lực cần kéo là:

           F = P/8 = 10 . 300/8 = 375 N

        Quãng đường sợi dây phải đi là: 

           s = 8h = 8 . 1, 5 = 12 m

Viết một bình luận