hiện tượng khi cho photpho đỏ chảy trong khí oxi là

By Valentina

hiện tượng khi cho photpho đỏ chảy trong khí oxi là

0 bình luận về “hiện tượng khi cho photpho đỏ chảy trong khí oxi là”

Viết một bình luận