Bài 1:Tìm x: 4x-15=-75-x Giúp nhanh hộ nhá ????????

By Margaret

Bài 1:Tìm x:
4x-15=-75-x
Giúp nhanh hộ nhá ????????

0 bình luận về “Bài 1:Tìm x: 4x-15=-75-x Giúp nhanh hộ nhá ????????”

Viết một bình luận