chứng minh đẳng thức : (3 căn 2 + căn 6)nhân căn 6 –3 căn 3

Photo of author

By Reagan

chứng minh đẳng thức : (3 căn 2 + căn 6)nhân căn 6 –3 căn 3

0 bình luận về “chứng minh đẳng thức : (3 căn 2 + căn 6)nhân căn 6 –3 căn 3”

  1. Đáp án+Giải thích các bước giải:

    `(“3“\sqrt{2}“+“\sqrt{6}“)“\sqrt{6}“-“\sqrt{3}`

    `\sqrt{6}“(“\sqrt{6}“+“3“\sqrt{2}“)“-“\sqrt{3^3}`

     `≈“11,1961524227066`

Viết một bình luận