Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộn

By Valentina

Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộng 2m, cọc dài 1,5m. Các cây tre mua về làm cọc đều dài 3m. Hỏi cần phải mua bao nhiêu cây tre? Biết rằng ở hai bên cửa đều có cọc.
Bài 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 32m, chiều rộng 16m. Người ta rào xung quanh vườn, hai trụ rào liên tiếp cách nhau 2m và có chừa một cửa ra vào rộng 4m, hai trụ cửa cũng là hai trụ rào. Hỏi có tất cả bao nhiêu trụ rào?
Bài 6: Một người cưa một khúc gỗ dài 2,4m thành các đoạn ngắn dài 4dm. Hỏi người đó phải cưa bao nhiêu lần mới xong? (Mỗi lần cưa được một đoạn ngắn).
Bài 7: Quãng đường từ nhà Lan đến trường có tất cả 52 trụ điện, hai trụ điện liên tiếp cách nhau 50m. Hỏi quãng đường từ nhà Lan đến trường dài bao nhiêu? Biết hai đầu đường đều có trụ điện.

0 bình luận về “Bài 4: Người ta dùng tre đóng cọc để rào vườn. Miếng vườn hình chữ nhật có chiều dài 14m, chiều rộng 10m. Hai cọc liên tiếp cách nhau 2m, cửa vườn rộn”

 1. bÀI 4:

  Vì cây tre mua về làm cọc đều dài 3m mà mỗi cọc dài 1,5m nên 1 câu tre làm được số cọc là:

  3:1,5=2(cọc)

  Vì người ta rào vườn nên phải tìm chu vi HCN,Chu vi mảnh đất là:

  (10+14) x 2=48(m)

  Vì cửa vườn rộng 2m mà 2 bên cửa đều có cọc

  Số cọc rào là:

  48:2=24(cọc)

  số cây tre cần phải mua là:

  24:2=12(cây)

  Đáp số:12 cây

  Bài 5:

  Chu vi khu vườn là:

  (32+16) x 2=96(m)

  Vì hai trụ rào liên tiếp cách nhau 2m nên

  Số trụ rào cần là:

  96:2=48(trụ)

  Mà cửa ra vào là 4m nhưng 2 trụ cửa cũng là 2 trụ rào nên

  Số trụ rào là:

  48-1=47(trụ)

  Bài 6:

  Đổi 2,4m=24dm

  Số lần người đó phải cắt là:

  24:4=6(lần)

  Nhưng vì lần cuối người ta cắt 1 lần được 2 lần nên số laanf người đó phải cắt là:

  6-1=5(lần)

  Đáp số:5 lần

  Bài 7

  Quãng đường từ nhà Lan đến trường là:

  52 x 50=2600(m)

  Vì hai đầu đường đều có trụ điện nên 

  Quãng đường thật sự từ nhà Lan đến trường là:

  2600-50=2550(m)

  Đáp số:2550m

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  BÀI 4:

  Vì cây tre mua về làm cọc đều dài 3m mà mỗi cọc dài 1,5m nên 1 câu tre làm được số cọc là:

  3:1,5=2(cọc)

  Vì người ta rào vườn nên phải tìm chu vi HCN,Chu vi mảnh đất là:

  (10+14) x 2=48(m)

  Vì cửa vườn rộng 2m mà 2 bên cửa đều có cọc

  Số cọc rào là:

  48:2=24(cọc)

  số cây tre cần phải mua là:

  24:2=12(cây)

  Đáp số:12 cây

  Bài 5:

  Chu vi khu vườn là:

  (32+16) x 2=96(m)

  Vì hai trụ rào liên tiếp cách nhau 2m nên

  Số trụ rào cần là:

  96:2=48(trụ)

  Mà cửa ra vào là 4m nhưng 2 trụ cửa cũng là 2 trụ rào nên

  Số trụ rào là:

  48-1=47(trụ)

  Bài 6:

  Đổi 2,4m=24dm

  Số lần người đó phải cắt là:

  24:4=6(lần)

  Nhưng vì lần cuối người ta cắt 1 lần được 2 lần nên số laanf người đó phải cắt là:

  6-1=5(lần)

  Đáp số:5 lần

  Bài 7

  Quãng đường từ nhà Lan đến trường là:

  52 x 50=2600(m)

  Vì hai đầu đường đều có trụ điện nên 

  Quãng đường thật sự từ nhà Lan đến trường là:

  2600-50=2550(m)

  Đáp số:2550m

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận